10 dấu hiệu cho thấy bạn thực sự có thể là một người kén chọn xã hội

nội dung

Bạn có phải là người chọn lọc xã hội? Tìm hiểu xem bạn có bất kỳ dấu hiệu nào trong số 10 dấu hiệu này không và học cách cởi mở hơn.

Bạn có thấy mình kén chọn khi giao tiếp xã hội không? Bạn có thường cảm thấy mình không hòa nhập được với đám đông? Nếu vậy, bạn có thể là một người chọn lọc xã hội. Chọn lọc về mặt xã hội có nghĩa là bạn đặc biệt hơn về người mà bạn chọn dành thời gian cho họ và cách bạn tương tác với họ. Đó có thể là một đặc điểm tích cực, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của sự bất an hoặc thiếu tự tin. Dưới đây là 10 dấu hiệu cho thấy bạn có thể là một người kén chọn xã hội.

1. Bạn là người hướng ngoại hướng nội

Nếu bạn là một người hướng nội hướng ngoại, bạn có thể thấy mình cảm thấy thoải mái hơn trong các nhóm nhỏ hơn hoặc các cuộc trò chuyện trực tiếp. Bạn cũng có thể cảm thấy kiệt sức sau khi giao tiếp xã hội quá lâu. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn là người có chọn lọc trong xã hội, vì bạn thích ở gần những người mà bạn cảm thấy thoải mái và hiểu bạn.

Bạn có phải là người chọn lọc xã hội? Bạn có thấy mình lảng tránh các tình huống xã hội hoặc cảm thấy không thoải mái với chúng không? Dưới đây là 10 dấu hiệu cho thấy bạn thực sự có thể là một người chọn lọc trong xã hội:

 • Bạn thích ở một mình hơn là với một nhóm người.
 • Bạn cảm thấy lo lắng trong các tình huống xã hội.
 • Bạn không thích trở thành trung tâm của sự chú ý.
 • Bạn không thích nói về bản thân mình.
 • Bạn không thích ở những nơi xa lạ.
 • Bạn không thích ở xung quanh những nhóm đông người.
 • Bạn không thích bị chú ý.
 • Bạn không thích ở trong những tình huống xa lạ.
 • Bạn không thích ở trong công ty của người lạ.
 • Bạn không thích ở trong những môi trường xa lạ.

Nếu bạn xác định được bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, bạn có thể là một người chọn lọc về mặt xã hội. Nếu đúng như vậy, điều quan trọng cần nhớ là bạn có thể chọn lọc xã hội và có nhiều cách để đối phó với điều đó. tiếp tụcLớn lên là những nguồn tài nguyên tuyệt vời để tìm hiểu thêm về tính chọn lọc xã hội và cách quản lý nó.

2. Bạn có một danh mục trái tim

Bạn có một danh sách trong đầu những người mà bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên không? Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn là một người có chọn lọc trong xã hội. Bạn có thể thấy mình bị thu hút bởi một số người và tránh những người khác. Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn đặc biệt hơn trong việc chọn dành thời gian cho ai.

3. Bạn hướng ngoại

Nếu bạn là người hướng ngoại, bạn có thể thấy mình kén chọn hơn trong việc chọn người để dành thời gian cùng. Bạn có thể thấy mình bị thu hút bởi những người chia sẻ sở thích và giá trị của bạn. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn là người có chọn lọc trong xã hội, vì bạn thích ở gần những người mà bạn cảm thấy thoải mái và hiểu bạn.

4. Bạn là một người hướng nội hướng ngoại

Nếu bạn là một người hướng nội hướng ngoại, bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn trong các nhóm nhỏ hơn hoặc các cuộc trò chuyện trực tiếp. Bạn cũng có thể cảm thấy kiệt sức sau khi giao tiếp xã hội quá lâu. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn là người có chọn lọc trong xã hội, vì bạn thích ở gần những người mà bạn cảm thấy thoải mái và hiểu bạn.

5. Bạn kén chọn

Bạn có thấy mình kén chọn khi giao tiếp xã hội không? Bạn có thường cảm thấy mình không hòa nhập được với đám đông? Nếu vậy, bạn có thể là một người chọn lọc xã hội. Kén chọn có nghĩa là bạn đặc biệt hơn trong việc chọn dành thời gian cho ai và cách bạn tương tác với họ.

6. Bạn có một danh mục báo giá

Bạn có một danh sách các trích dẫn mà bạn sử dụng để thể hiện bản thân? Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn là một người có chọn lọc trong xã hội. Bạn có thể thấy mình bị thu hút bởi một số người và tránh những người khác. Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn đặc biệt hơn trong việc chọn dành thời gian cho ai.

7. Bạn có một danh mục sự thật

Bạn có một danh sách các sự thật mà bạn sử dụng để thể hiện bản thân không? Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn là một người có chọn lọc trong xã hội. Bạn có thể thấy mình bị thu hút bởi một số người và tránh những người khác. Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn đặc biệt hơn trong việc chọn dành thời gian cho ai.

8. Bạn Tự Nhận Thức

Nếu bạn tự nhận thức được, bạn có thể thấy mình kén chọn hơn trong việc chọn dành thời gian cho ai. Bạn có thể thấy mình bị thu hút bởi những người chia sẻ sở thích và giá trị của bạn. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn là người có chọn lọc trong xã hội, vì bạn thích ở gần những người mà bạn cảm thấy thoải mái và hiểu bạn.

9. Bạn cởi mở

Bạn có thấy mình cởi mở khi giao tiếp xã hội không? Bạn có thường cảm thấy mình có thể kết nối với những người có xuất thân khác nhau không? Nếu vậy, bạn có thể là một người chọn lọc xã hội. Cởi mở có nghĩa là bạn chấp nhận những người khác nhau và quan điểm của họ nhiều hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn là người có chọn lọc trong xã hội, vì bạn thích ở gần những người mà bạn cảm thấy thoải mái và hiểu bạn.

10. Bạn Tự Tin

Bạn có thấy mình tự tin khi giao tiếp xã hội không? Bạn có thường cảm thấy mình có thể xử lý mọi tình huống không? Nếu vậy, bạn có thể là một người chọn lọc xã hội. Tự tin có nghĩa là bạn an tâm hơn về bản thân và khả năng của mình. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn là người có chọn lọc trong xã hội, vì bạn thích ở gần những người mà bạn cảm thấy thoải mái và hiểu bạn.

'Chìa khóa để chọn lọc xã hội là cởi mở và tự tin vào bản thân. Đừng ngại thử những điều mới và gặp gỡ những người mới. Bạn không bao giờ biết bạn có thể gặp ai hoặc bạn có thể học được gì.' -Wikipedia

Chọn lọc xã hội có thể là một đặc điểm tích cực, vì nó cho phép bạn cụ thể hơn về người mà bạn chọn dành thời gian cùng. Tuy nhiên, nó cũng có thể là một dấu hiệu của sự bất an hoặc thiếu tự tin. Nếu bạn thấy mình kén chọn khi giao tiếp xã hội, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn là người kén chọn xã hội. Trong trường hợp này, điều quan trọng là bạn phải cởi mở và tự tin vào bản thân. Đừng ngại thử những điều mới và gặp gỡ những người mới. Bạn không bao giờ biết bạn có thể gặp ai hoặc bạn có thể học được gì.

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về tính chọn lọc xã hội, Tâm lý ngày nay Và reddit là những nguồn tài nguyên tuyệt vời.

Câu hỏi thường gặp

 • Chọn lọc xã hội có nghĩa là gì?
 • Chọn lọc về mặt xã hội có nghĩa là bạn đặc biệt hơn về người mà bạn chọn dành thời gian cho họ và cách bạn tương tác với họ. Đó có thể là một đặc điểm tích cực, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của sự bất an hoặc thiếu tự tin.
 • Làm thế nào tôi có thể ít chọn lọc xã hội hơn?
 • Chìa khóa để ít chọn lọc xã hội hơn là cởi mở và tự tin vào bản thân. Đừng ngại thử những điều mới và gặp gỡ những người mới. Bạn không bao giờ biết bạn có thể gặp ai hoặc bạn có thể học được gì.