10 dấu hiệu bạn đang ở trong khu vực bạn bè

nội dung

Bạn đang bị mắc kẹt trong khu vực bạn bè? Kiểm tra 10 dấu hiệu này để biết bạn có đang ở trong khu vực bạn bè hay không và cách thoát khỏi nó.

Bạn đang bị mắc kẹt trong khu vực bạn bè? Đó là một vấn đề phổ biến đối với nhiều người trong thế giới hẹn hò. Bạn có thể nghĩ rằng bạn có mối quan hệ tuyệt vời với ai đó, nhưng dường như họ không quan tâm đến việc đưa nó lên một tầm cao mới. Nếu bạn đang tự hỏi liệu mình có đang ở trong khu vực bạn bè hay không, đây là 10 dấu hiệu cần chú ý.

Ảnh chụp màn hình 2014-08-15 lúc 12:20,15 chiều

1. Họ không tán tỉnh bạn

Một trong những dấu hiệu lớn nhất cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè là người mà bạn quan tâm không tán tỉnh bạn. Tán tỉnh là một phần quan trọng của bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào và nếu họ không làm điều đó, đó là dấu hiệu cho thấy họ không nhìn bạn theo cách lãng mạn. Nếu bạn không chắc liệu họ có đang tán tỉnh bạn hay không, hãy chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của họ. Họ có giao tiếp bằng mắt với bạn không? Họ có chạm vào bạn một cách vui tươi không? Nếu không, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè.

Ảnh chụp màn hình 2014-08-15 lúc 12.22.37 chiều

2. Họ không lập kế hoạch với bạn

Một dấu hiệu khác cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè là người mà bạn quan tâm không lập kế hoạch với bạn. Nếu họ không quan tâm đến việc đưa mọi thứ lên một tầm cao mới, họ sẽ không lên kế hoạch đi chơi với bạn. Họ có thể vui vẻ đi chơi khi bạn gợi ý, nhưng họ sẽ không chủ động lên kế hoạch. Nếu bạn không chắc liệu họ có lên kế hoạch với bạn hay không, hãy chú ý đến tần suất họ đề nghị đi chơi. Nếu không thường xuyên, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè.

Ảnh chụp màn hình 2014-08-15 lúc 12:39,49 chiều

3. Họ không khen ngợi bạn

Nếu người mà bạn quan tâm không khen ngợi bạn, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè. Khen ngợi là một phần quan trọng của bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào và nếu họ không dành cho bạn lời khen, đó là dấu hiệu cho thấy họ không nhìn nhận bạn theo cách lãng mạn. Nếu bạn không chắc liệu họ có đang khen bạn hay không, hãy chú ý đến cách họ nói chuyện với bạn. Họ có nói với bạn rằng bạn trông đẹp không? Họ có nói với bạn rằng bạn đã làm rất tốt không? Nếu không, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè.

Ảnh chụp màn hình 2014-08-15 lúc 12:33,43 chiều

4. Họ không nói về cảm xúc của mình

Nếu người mà bạn quan tâm không nói về cảm xúc của họ, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực kết bạn. Nói về cảm xúc là một phần quan trọng trong bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào và nếu họ không nói về cảm xúc của mình, đó là dấu hiệu cho thấy họ không nhìn bạn theo cách lãng mạn. Nếu bạn không chắc liệu họ có đang nói về cảm xúc của mình hay không, hãy chú ý đến cách họ nói chuyện với bạn. Họ có nói cho bạn biết họ cảm thấy thế nào về mọi thứ không? Họ có nói cho bạn biết họ đang nghĩ gì không? Nếu không, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè.

Ảnh chụp màn hình 2014-08-15 lúc 12:28,36 chiều

5. Họ không giới thiệu bạn với bạn bè của họ

Nếu người mà bạn quan tâm không giới thiệu bạn với bạn bè của họ, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực kết bạn. Giới thiệu bạn với bạn bè của họ là một phần quan trọng của bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào và nếu họ không giới thiệu bạn với bạn bè của họ, đó là dấu hiệu cho thấy họ không nhìn nhận bạn theo cách lãng mạn. Nếu bạn không chắc liệu họ có đang giới thiệu bạn với bạn bè của họ hay không, hãy chú ý đến cách họ nói về bạn. Họ có đề cập đến bạn với bạn bè của họ không? Họ có mời bạn đi chơi với họ và bạn bè của họ không? Nếu không, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè.

Ảnh chụp màn hình 2014-08-15 lúc 12.10.20 chiều

6. Họ không rủ bạn đi hẹn hò

Nếu người mà bạn quan tâm không hẹn hò với bạn, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè. Mời bạn đi hẹn hò là một phần quan trọng của bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào và nếu họ không rủ bạn đi hẹn hò, đó là dấu hiệu cho thấy họ không nhìn bạn theo cách lãng mạn. Nếu bạn không chắc liệu họ có hẹn hò với bạn hay không, hãy chú ý đến cách họ nói chuyện với bạn. Họ có đề nghị ra ngoài ăn tối không? Họ có gợi ý đi xem phim không? Nếu không, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè.

Ảnh chụp màn hình 2014-08-15 lúc 12:24,55 chiều

7. Họ không nói về tương lai

Nếu người mà bạn quan tâm không nói về tương lai, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè. Nói về tương lai là một phần quan trọng của bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào và nếu họ không nói về tương lai, đó là dấu hiệu cho thấy họ không nhìn bạn theo cách lãng mạn. Nếu bạn không chắc liệu họ có đang nói về tương lai hay không, hãy chú ý đến cách họ nói chuyện với bạn. Họ có nói về những gì họ muốn làm trong tương lai không? Họ có nói về nơi họ muốn ở trong năm năm không? Nếu không, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè.

Ảnh chụp màn hình 2014-08-15 lúc 12:32,17 chiều

8. Họ không thể hiện tình cảm

Nếu người mà bạn quan tâm không thể hiện tình cảm với bạn, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè. Thể hiện tình cảm là một phần quan trọng của bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào và nếu họ không thể hiện tình cảm với bạn, đó là dấu hiệu cho thấy họ không nhìn bạn theo cách lãng mạn. Nếu bạn không chắc liệu họ có đang thể hiện tình cảm với bạn hay không, hãy chú ý đến cách họ cư xử xung quanh bạn. Họ có ôm bạn không? Họ có hôn vào má bạn không? Nếu không, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè.

9. Họ không nói về tình trạng mối quan hệ của mình

Nếu người mà bạn quan tâm không nói về tình trạng mối quan hệ của họ, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè. Nói về tình trạng mối quan hệ của họ là một phần quan trọng của bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào và nếu họ không nói về điều đó, đó là dấu hiệu cho thấy họ không nhìn bạn theo cách lãng mạn. Nếu bạn không chắc liệu họ có đang nói về tình trạng mối quan hệ của mình hay không, hãy chú ý đến cách họ nói chuyện với bạn. Họ có nhắc đến người yêu cũ không? Họ có nói về việc độc thân không? Nếu không, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè.

10. Họ không nói về bạn với bạn bè của họ

Nếu người mà bạn quan tâm không nói về bạn với bạn bè của họ, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè. Nói về bạn với bạn bè của họ là một phần quan trọng trong bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào, và nếu họ không nói về bạn, đó là dấu hiệu cho thấy họ không nhìn bạn theo cách lãng mạn. Nếu bạn không chắc liệu họ có đang nói về bạn với bạn bè của họ hay không, hãy chú ý đến cách họ cư xử với bạn bè. Họ có nhắc đến tên bạn không? Họ có nói về những điều bạn đã làm cùng nhau không? Nếu không, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè.

Câu hỏi thường gặp

  • Những dấu hiệu cho thấy tôi đang ở trong khu vực bạn bè là gì?
    Các dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu vực bạn bè bao gồm: họ không tán tỉnh bạn, họ không lập kế hoạch với bạn, họ không khen ngợi bạn, họ không nói về cảm xúc của họ, họ không giới thiệu bạn với bạn bè của họ, họ không hẹn hò với bạn, họ không nói về tương lai, họ không thể hiện tình cảm, họ không nói về tình trạng mối quan hệ của họ và họ không nói về bạn với bạn bè của họ, họ không hẹn hò với bạn. những người bạn của họ.
  • Làm thế nào tôi có thể thoát khỏi khu vực bạn bè?
    Để thoát khỏi friend zone, bạn cần nói rõ rằng bạn đang quan tâm đến một mối quan hệ lãng mạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách tán tỉnh họ, lập kế hoạch với họ, khen ngợi họ, nói về cảm xúc của bạn, giới thiệu họ với bạn bè, hẹn hò với họ, nói về tương lai, thể hiện tình cảm, nói về tình trạng mối quan hệ của bạn và nói chuyện. về họ cho bạn bè của bạn.
  • Nếu họ không đáp lại tình cảm của tôi thì sao?
    Nếu họ không đáp lại tình cảm của bạn, tốt nhất bạn nên chấp nhận và bước tiếp. Điều này có thể khó khăn, nhưng điều quan trọng là phải tôn trọng quyết định của họ và không gây áp lực cho họ trong một mối quan hệ. Bạn cũng có thể cố gắng kết bạn với họ, nhưng điều quan trọng là phải kiểm soát cảm xúc của bạn và không để chúng ảnh hưởng đến tình bạn của bạn.

Nếu bạn nghĩ mình đang ở trong khu vực bạn bè, điều quan trọng là phải chú ý đến các dấu hiệu và hành động nếu cần. Có thể khó thoát ra khỏi khu vực bạn bè, nhưng có thể nếu bạn nói rõ rằng bạn quan tâm đến một mối quan hệ lãng mạn. Chỉ cần nhớ tôn trọng và đừng ép họ vào một mối quan hệ nếu họ không đáp lại tình cảm của bạn.