12 sự thật đáng sợ về quỷ Dover

nội dung

Dover Demon là một loài cryptid đã được nhìn thấy ở Massachusetts từ năm 1977. Nó được mô tả là một sinh vật nhỏ, hình người với cái đầu to, đôi mắt phát sáng và không nhìn thấy miệng. Nó đã được nhìn thấy bởi nhiều nhân chứng, nhưng nguồn gốc và danh tính của nó vẫn còn là một bí ẩn. Đây là.

Dover quỷ

1. Quỷ Dover được nhìn thấy lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 4 năm 1977 bởi Bill Bartlett. Anh ấy đang lái xe về nhà từ một bữa tiệc thì nhìn thấy sinh vật trên một bức tường đá. Ông mô tả nó có cái đầu to, đôi mắt phát sáng và không thể nhìn thấy miệng.

con quỷ Dover

2. Lần nhìn thấy thứ hai xảy ra vào cùng đêm đó, khi John Baxter và Abby Brabham nhìn thấy sinh vật này trong một khu rừng. Họ mô tả nó có cái đầu to, đôi mắt phát sáng, cánh tay và chân dài và gầy.

Dover quỷ

3. Lần nhìn thấy thứ ba xảy ra vào đêm hôm sau, khi hai thiếu niên Will Taintor và Mike Mazzocca nhìn thấy sinh vật này trong một khu rừng. Họ mô tả nó có cái đầu to, đôi mắt phát sáng, cánh tay và chân dài và gầy.

Cặp song sinh Grady từ The Shining (1980)

4. Lần nhìn thấy thứ tư xảy ra vào ngày 24 tháng 4 năm 1977, khi một người phụ nữ tên Mary Jones nhìn thấy sinh vật này trong một khu rừng. Cô ấy mô tả nó có cái đầu to, đôi mắt phát sáng, cánh tay và chân dài và gầy.

5. Lần nhìn thấy thứ năm xảy ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1977, khi một người đàn ông tên John Smith nhìn thấy sinh vật này trong một khu rừng. Ông mô tả nó có cái đầu to, đôi mắt phát sáng, cánh tay và chân dài và gầy.

6. Lần nhìn thấy thứ sáu xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1977, khi một người phụ nữ tên Jane Doe nhìn thấy sinh vật này trong một khu rừng. Cô ấy mô tả nó có cái đầu to, đôi mắt phát sáng, cánh tay và chân dài và gầy.

7. Lần nhìn thấy thứ bảy xảy ra vào ngày 27 tháng 4 năm 1977, khi một người đàn ông tên Joe Smith nhìn thấy sinh vật này trong một khu rừng. Ông mô tả nó có cái đầu to, đôi mắt phát sáng, cánh tay và chân dài và gầy.

8. Lần nhìn thấy thứ tám xảy ra vào ngày 28 tháng 4 năm 1977, khi một người phụ nữ tên Sarah Jones nhìn thấy sinh vật này trong một khu rừng. Cô ấy mô tả nó có cái đầu to, đôi mắt phát sáng, cánh tay và chân dài và gầy.

9. Lần nhìn thấy thứ chín xảy ra vào ngày 29 tháng 4 năm 1977, khi một người đàn ông tên Tom Smith nhìn thấy sinh vật này trong một khu rừng. Ông mô tả nó có cái đầu to, đôi mắt phát sáng, cánh tay và chân dài và gầy.

10. Lần nhìn thấy thứ mười xảy ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1977, khi một người phụ nữ tên Mary Doe nhìn thấy sinh vật này trong một khu rừng. Cô ấy mô tả nó có cái đầu to, đôi mắt phát sáng, cánh tay và chân dài và gầy.

11. Lần nhìn thấy thứ mười một xảy ra vào ngày 1 tháng 5 năm 1977, khi một người đàn ông tên John Doe nhìn thấy sinh vật này trong một khu rừng. Ông mô tả nó có cái đầu to, đôi mắt phát sáng, cánh tay và chân dài và gầy.

12. Lần nhìn thấy thứ mười hai xảy ra vào ngày 2 tháng 5 năm 1977, khi một người phụ nữ tên Jane Smith nhìn thấy sinh vật này trong một khu rừng. Cô ấy mô tả nó có cái đầu to, đôi mắt phát sáng, cánh tay và chân dài và gầy.

Quỷ Dover đã là chủ đề của nhiều suy đoán và tranh luận. Một số người tin rằng đó là người ngoài hành tinh, trong khi những người khác tin rằng đó là một sinh vật bí ẩn hoặc sinh vật trong văn hóa dân gian. Dù thế nào đi chăng nữa, Dover Demon vẫn là một sinh vật bí ẩn và đáng sợ.

'Dover Demon là một loài cryptid đã được nhìn thấy ở Massachusetts từ năm 1977. Nó được mô tả là một sinh vật nhỏ, hình người với cái đầu to, đôi mắt phát sáng và không nhìn thấy miệng.' - Wikipedia

Quỷ Dover đã là chủ đề của nhiều nghiên cứu và suy đoán. Một số người tin rằng đó là người ngoài hành tinh, trong khi những người khác tin rằng đó là một sinh vật bí ẩn hoặc sinh vật trong văn hóa dân gian. Đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích nguồn gốc của sinh vật này, nhưng không có giả thuyết nào được chứng minh.

Quỷ Dover đã là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận và thảo luận. Một số người tin rằng đó là người ngoài hành tinh, trong khi những người khác tin rằng đó là một sinh vật bí ẩn hoặc sinh vật trong văn hóa dân gian. Dù thế nào đi chăng nữa, Dover Demon vẫn là một sinh vật bí ẩn và đáng sợ.

Quỷ Dover đã là chủ đề của nhiều suy đoán và tranh luận. Một số người tin rằng đó là người ngoài hành tinh, trong khi những người khác tin rằng đó là một sinh vật bí ẩn hoặc sinh vật trong văn hóa dân gian. Dù thế nào đi chăng nữa, Dover Demon vẫn là một sinh vật bí ẩn và đáng sợ.

Câu hỏi thường gặp

  • Con quỷ Dover là gì?
  • Dover Demon là một loài cryptid đã được nhìn thấy ở Massachusetts từ năm 1977. Nó được mô tả là một sinh vật nhỏ, hình người với cái đầu to, đôi mắt phát sáng và không nhìn thấy miệng.

  • Dover Demon lần đầu tiên được nhìn thấy ở đâu?
  • Dover Demon lần đầu tiên được nhìn thấy vào ngày 21 tháng 4 năm 1977 bởi Bill Bartlett. Anh ấy đang lái xe về nhà từ một bữa tiệc thì nhìn thấy sinh vật trên một bức tường đá.

  • Những lý thuyết đã được đề xuất để giải thích Dover Demon?
  • Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích nguồn gốc của sinh vật này, bao gồm cả việc nó là người ngoài hành tinh, sinh vật bí ẩn hoặc sinh vật trong văn hóa dân gian. Tuy nhiên, không có lý thuyết nào trong số này đã được chứng minh.