37 câu nói thông minh nhất về tình dục và tình yêu mà bạn từng đọc

nội dung

Tình yêu và tình dục là hai trong số những thế lực mạnh mẽ nhất trên thế giới. Họ có thể mang lại cho chúng ta niềm vui, nỗi buồn và mọi thứ ở giữa. Nhưng một số tác giả, nhà tư tưởng và triết gia nổi tiếng nhất thế giới nói gì về họ? Dưới đây là 37 câu nói thông minh nhất về tình dục và tình yêu mà bạn từng đọc.

cảm ơn rất nhiều * Viết sai Mach

“Tình yêu là một sức mạnh ghê gớm hơn bất kỳ thứ gì khác. Nó vô hình—không thể nhìn thấy hay đo lường được, nhưng nó đủ mạnh để biến đổi bạn trong giây lát, và mang lại cho bạn nhiều niềm vui hơn bất kỳ tài sản vật chất nào có thể làm được.” – Barbara de Angelis

“Tình dục giống như tiền; chỉ cần quá nhiều là đủ.” – John Updike

“Tình yêu là hành động tha thứ vô tận, là cái nhìn dịu dàng trở thành thói quen.” – Peter Ustinov

“Tình yêu là một trò chơi mà hai người có thể chơi và cả hai đều thắng.” – Eva Gabor

“Tình dục là một phần của tự nhiên. Tôi thuận theo tự nhiên.” - Marilyn Monroe

“Tình yêu là ngọn lửa. Nhưng liệu nó sẽ sưởi ấm trái tim bạn hay thiêu rụi ngôi nhà của bạn, bạn không bao giờ có thể nói được.” – Joan Crawford

“Tình yêu là một điều tuyệt vời. Tình yêu nâng chúng ta lên nơi chúng ta thuộc về. Tất cả những gì bạn cần là tình yêu!' – John Lennon

“Tình dục giống như không khí; nó không quan trọng trừ khi bạn không nhận được bất kỳ. – John Callahan

“Tình yêu là một tình bạn được đặt trong âm nhạc.” – Joseph Campell

“Tình dục là một phần của tự nhiên. Tôi thuận theo tự nhiên.” - Marilyn Monroe

“Tình yêu là vấn đề hóa học, tình dục là vấn đề vật lý.” – Ẩn danh

“Tình yêu là một cơn điên nhất thời, nó phun trào như núi lửa rồi lại lắng xuống. Và khi nó lắng xuống, bạn phải đưa ra quyết định. Bạn phải tìm hiểu xem gốc rễ của bạn có gắn bó chặt chẽ với nhau đến mức không thể tưởng tượng được rằng bạn có thể chia lìa hay không. Bởi vì đây chính là tình yêu.” – Louis de Bernieres

“Tình dục giống như tiền; chỉ cần quá nhiều là đủ.” – John Updike

“Tình yêu là một sức mạnh ghê gớm hơn bất kỳ thứ gì khác. Nó vô hình—không thể nhìn thấy hay đo lường được, nhưng nó đủ mạnh để biến đổi bạn trong giây lát, và mang lại cho bạn nhiều niềm vui hơn bất kỳ tài sản vật chất nào có thể làm được.” – Barbara de Angelis

“Tình yêu là hành động tha thứ vô tận, là cái nhìn dịu dàng trở thành thói quen.” – Peter Ustinov

“Tình yêu là một trò chơi mà hai người có thể chơi và cả hai đều thắng.” – Eva Gabor

“Tình yêu là một điều tuyệt vời. Tình yêu nâng chúng ta lên nơi chúng ta thuộc về. Tất cả những gì bạn cần là tình yêu!' – John Lennon

“Tình yêu là ngọn lửa. Nhưng liệu nó sẽ sưởi ấm trái tim bạn hay thiêu rụi ngôi nhà của bạn, bạn không bao giờ có thể nói được.” – Joan Crawford

“Tình dục giống như không khí; nó không quan trọng trừ khi bạn không nhận được bất kỳ. – John Callahan

“Tình yêu là một tình bạn được đặt trong âm nhạc.” – Joseph Campell

“Tình dục là một phần của tự nhiên. Tôi thuận theo tự nhiên.” - Marilyn Monroe

“Tình yêu là vấn đề hóa học, tình dục là vấn đề vật lý.” – Ẩn danh

“Tình yêu là một cơn điên nhất thời, nó phun trào như núi lửa rồi lại lắng xuống. Và khi nó lắng xuống, bạn phải đưa ra quyết định. Bạn phải tìm hiểu xem gốc rễ của bạn có gắn bó chặt chẽ với nhau đến mức không thể tưởng tượng được rằng bạn có thể chia lìa hay không. Bởi vì đây chính là tình yêu.” – Louis de Bernieres

“Tình yêu là một thứ huy hoàng. Đó là cách tự nhiên để đánh lừa con người sinh sản.” – Ẩn danh

“Tình dục không có tình yêu là một trải nghiệm trống rỗng, nhưng khi những trải nghiệm trống rỗng trôi đi thì đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất.” – Woody Allen

“Tình yêu là làn khói được tạo ra từ khói của những tiếng thở dài.” – Wiliam Shakespeare

“Tình yêu là một bức tranh do thiên nhiên trang bị và được thêu dệt bởi trí tưởng tượng.” – Voltaire

“Tình yêu là một người thầy tốt hơn nghĩa vụ.” – Albert Einstein

“Tình yêu là một thứ huy hoàng. Đó là cách tự nhiên để đánh lừa con người sinh sản.” – Ẩn danh

“Tình dục không có tình yêu là một trải nghiệm trống rỗng, nhưng khi những trải nghiệm trống rỗng trôi đi thì đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất.” – Woody Allen

“Tình yêu là làn khói được tạo ra từ khói của những tiếng thở dài.” – Wiliam Shakespeare

“Tình yêu là một bức tranh do thiên nhiên trang bị và được thêu dệt bởi trí tưởng tượng.” – Voltaire

“Tình yêu là một người thầy tốt hơn nghĩa vụ.” – Albert Einstein

“Tình yêu là một sức mạnh của tự nhiên.” – Napoléon Bonaparte

“Tình yêu là một thứ huy hoàng. Đó là cách tự nhiên để đánh lừa con người sinh sản.” – Ẩn danh

“Tình dục không có tình yêu là một trải nghiệm trống rỗng, nhưng khi những trải nghiệm trống rỗng trôi đi thì đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất.” – Woody Allen

“Tình yêu là làn khói được tạo ra từ khói của những tiếng thở dài.” – Wiliam Shakespeare

“Tình yêu là một bức tranh do thiên nhiên trang bị và được thêu dệt bởi trí tưởng tượng.” – Voltaire

“Tình yêu là một người thầy tốt hơn nghĩa vụ.” – Albert Einstein

“Tình yêu là một sức mạnh của tự nhiên.” – Napoléon Bonaparte

“Tình yêu là một thứ huy hoàng. Đó là cách tự nhiên để đánh lừa con người sinh sản.” – Ẩn danh

“Tình dục không có tình yêu là một trải nghiệm trống rỗng, nhưng khi những trải nghiệm trống rỗng trôi đi thì đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất.” – Woody Allen

“Tình yêu là làn khói được tạo ra từ khói của những tiếng thở dài.” – Wiliam Shakespeare

“Tình yêu là một bức tranh do thiên nhiên trang bị và được thêu dệt bởi trí tưởng tượng.” – Voltaire

“Tình yêu là một người thầy tốt hơn nghĩa vụ.” – Albert Einstein

“Tình yêu là một sức mạnh của tự nhiên.” – Napoléon Bonaparte

“Tình yêu là một thứ huy hoàng. Đó là cách tự nhiên để đánh lừa con người sinh sản.” – Ẩn danh

“Tình dục không có tình yêu là một trải nghiệm trống rỗng, nhưng khi những trải nghiệm trống rỗng trôi đi thì đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất.” – Woody Allen

Những trích dẫn về tình dục và tình yêu cho chúng ta thấy rằng hai thế lực mạnh mẽ này có thể vừa đẹp đẽ vừa phức tạp. Cho dù bạn đang tìm kiếm một chút cảm hứng hay chỉ muốn suy ngẫm về sức mạnh của tình yêu và tình dục, những câu trích dẫn này chắc chắn sẽ khiến bạn phải suy nghĩ.

Câu hỏi thường gặp

  • Một số trích dẫn thông minh nhất về tình dục và tình yêu là gì?
  • Một số câu nói thông minh nhất về tình dục và tình yêu bao gồm: “Tình yêu là một sức mạnh ghê gớm hơn bất kỳ thứ gì khác. Nó vô hình—không thể nhìn thấy hay đo lường được, nhưng nó đủ mạnh để biến đổi bạn trong giây lát, và mang lại cho bạn nhiều niềm vui hơn bất kỳ tài sản vật chất nào có thể làm được.” – Barbara de Angelis, “Tình dục giống như tiền bạc; chỉ cần quá nhiều là đủ.” – John Updike, và “Tình yêu là hành động tha thứ vô tận, là cái nhìn dịu dàng trở thành thói quen.” –Peter Ustinov.
  • Tôi có thể tìm thêm những trích dẫn về tình dục và tình yêu ở đâu?
  • Bạn có thể tìm thấy nhiều trích dẫn về tình dục và tình yêu trên Wikipediareddit .