37 người chia sẻ về buổi hẹn hò tồi tệ nhất mà họ từng trải qua

nội dung

Hẹn hò có thể là một trải nghiệm vui vẻ và thú vị, nhưng nó cũng có thể chứa đầy sự thất vọng và những câu chuyện kinh dị. Từ người yêu cũ bất ngờ cho đến thảm họa hẹn hò trực tuyến, 37 người này chia sẻ những ngày tồi tệ nhất mà họ từng trải qua. Đọc câu chuyện của họ và học hỏi từ kinh nghiệm của họ.

Một người dùng Reddit đã chia sẻ câu chuyện về buổi hẹn hò kết thúc trong sự bất ngờ của người yêu cũ. Họ nói: “Tôi đã hẹn hò với một cô gái mà tôi gặp trên mạng. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và rất hợp nhau. Chúng tôi quay lại chỗ cô ấy và chuẩn bị hôn nhau thì bạn trai cũ của cô ấy xuất hiện. Anh ta có chìa khóa nhà cô và đã sống ở đó vài tuần trước. Không cần phải nói, cuộc hẹn kết thúc đột ngột.”

màn trậpstock.com

Một người dùng Reddit khác đã chia sẻ câu chuyện về buổi hẹn hò kết thúc trong sự bất ngờ của người yêu cũ. Họ nói: “Tôi đã hẹn hò với một cô gái mà tôi gặp trên mạng. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và rất hợp nhau. Chúng tôi quay lại chỗ cô ấy và chuẩn bị hôn nhau thì bạn trai cũ của cô ấy xuất hiện. Anh ta có chìa khóa nhà cô và đã sống ở đó vài tuần trước. Không cần phải nói, cuộc hẹn kết thúc đột ngột.” không xác định

Một người dùng Reddit đã chia sẻ câu chuyện về buổi hẹn hò kết thúc trong sự bất ngờ của người yêu cũ. Họ nói: “Tôi đã hẹn hò với một cô gái mà tôi gặp trên mạng. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và rất hợp nhau. Chúng tôi quay lại chỗ cô ấy và chuẩn bị hôn nhau thì bạn trai cũ của cô ấy xuất hiện. Anh ta có chìa khóa nhà cô và đã sống ở đó vài tuần trước. Không cần phải nói, cuộc hẹn kết thúc đột ngột.”

Một người dùng Reddit khác đã chia sẻ câu chuyện về buổi hẹn hò kết thúc trong sự bất ngờ của người yêu cũ. Họ nói: “Tôi đã hẹn hò với một cô gái mà tôi gặp trên mạng. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và rất hợp nhau. Chúng tôi quay lại chỗ cô ấy và chuẩn bị hôn nhau thì bạn trai cũ của cô ấy xuất hiện. Anh ta có chìa khóa nhà cô và đã sống ở đó vài tuần trước. Không cần phải nói, cuộc hẹn kết thúc đột ngột.”

Một người dùng Reddit đã chia sẻ câu chuyện về buổi hẹn hò kết thúc trong sự bất ngờ của người yêu cũ. Họ nói: “Tôi đã hẹn hò với một cô gái mà tôi gặp trên mạng. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và rất hợp nhau. Chúng tôi quay lại chỗ cô ấy và chuẩn bị hôn nhau thì bạn trai cũ của cô ấy xuất hiện. Anh ta có chìa khóa nhà cô và đã sống ở đó vài tuần trước. Không cần phải nói, cuộc hẹn kết thúc đột ngột.”

Một người dùng Reddit khác đã chia sẻ câu chuyện về buổi hẹn hò kết thúc trong sự bất ngờ của người yêu cũ. Họ nói: “Tôi đã hẹn hò với một cô gái mà tôi gặp trên mạng. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và rất hợp nhau. Chúng tôi quay lại chỗ cô ấy và chuẩn bị hôn nhau thì bạn trai cũ của cô ấy xuất hiện. Anh ta có chìa khóa nhà cô và đã sống ở đó vài tuần trước. Không cần phải nói, cuộc hẹn kết thúc đột ngột.”

Một người dùng Reddit đã chia sẻ câu chuyện về buổi hẹn hò kết thúc trong sự bất ngờ của người yêu cũ. Họ nói: “Tôi đã hẹn hò với một cô gái mà tôi gặp trên mạng. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và rất hợp nhau. Chúng tôi quay lại chỗ cô ấy và chuẩn bị hôn nhau thì bạn trai cũ của cô ấy xuất hiện. Anh ta có chìa khóa nhà cô và đã sống ở đó vài tuần trước. Không cần phải nói, cuộc hẹn kết thúc đột ngột.”

Một người dùng Reddit khác đã chia sẻ câu chuyện về buổi hẹn hò kết thúc trong sự bất ngờ của người yêu cũ. Họ nói: “Tôi đã hẹn hò với một cô gái mà tôi gặp trên mạng. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và rất hợp nhau. Chúng tôi quay lại chỗ cô ấy và chuẩn bị hôn nhau thì bạn trai cũ của cô ấy xuất hiện. Anh ta có chìa khóa nhà cô và đã sống ở đó vài tuần trước. Không cần phải nói, cuộc hẹn kết thúc đột ngột.”

Những câu chuyện này là một lời nhắc nhở rằng hẹn hò có thể không thể đoán trước và đầy bất ngờ. Điều quan trọng là phải chuẩn bị cho mọi thứ và luôn nhận thức được môi trường xung quanh bạn. Như người ta vẫn nói, 'hãy mong đợi điều bất ngờ.'

câu hỏi thường gặp

  • Ngày tồi tệ nhất mà ai đó từng tham gia là gì?
    Cuộc hẹn tồi tệ nhất mà ai đó từng tham gia là cuộc hẹn kết thúc bằng một người yêu cũ đầy bất ngờ. Điều này đã xảy ra với một người dùng Reddit đã hẹn hò với một cô gái mà họ gặp trên mạng. Họ chuẩn bị hôn nhau thì bạn trai cũ của cô ấy xuất hiện với chìa khóa nhà của cô ấy.
  • Bạn có thể làm gì để chuẩn bị cho một buổi hẹn hò?
    Để chuẩn bị cho buổi hẹn hò, điều quan trọng là bạn phải nhận thức được môi trường xung quanh và dự đoán những điều bất ngờ. Bạn cũng nên nghiên cứu về người mà bạn sắp hẹn hò và để đảm bảo rằng cả hai bạn đều hiểu rõ về những gì bạn đang tìm kiếm.
  • Một số lời khuyên cho một ngày thành công là gì?
    Một số mẹo để có một buổi hẹn hò thành công bao gồm cởi mở và trung thực, là chính mình và vui vẻ. Điều quan trọng là phải tôn trọng và lắng nghe cuộc hẹn của bạn. Cuối cùng, bạn nên kết thúc buổi hẹn hò bằng một ghi chú tích cực.