Khác

Hiểu khái niệm về không xác định

Khi một biến được khai báo nhưng không được gán giá trị, nó được coi là không xác định. Ví dụ: nếu bạn khai báo một biến có tên là “x” nhưng không gán giá trị cho nó, thì biến đó sẽ không được xác định. Điều này cũng đúng với các đối tượng và chức năng. Nếu một đối tượng hoặc chức năng được khai báo nhưng không được xác định, nó sẽ không được xác định. ĐọC Thêm

16 cảnh Spongebob trông cực kỳ không phù hợp với ngữ cảnh

Cảnh đầu tiên trông cực kỳ không phù hợp với bối cảnh là khi Spongebob và Patrick đang chơi trò chơi 'Truth or Square'. Trong trò chơi, Spongebob phải trả lời một loạt câu hỏi, và một trong số đó là 'Điều xấu hổ nhất từng xảy ra với bạn là gì?' Câu trả lời của SpongeBob? 'Tôi đã từng mặc quần lót bên ngoài quần.' Cảnh này trông khá khó xử ngoài ngữ cảnh, nhưng nó thực sự khá buồn cười trong bối cảnh của chương trình. ĐọC Thêm