Chiêm Tinh Học

Trăng tròn tháng 7 năm 2018 ở cung Bảo Bình: Mở khóa cuộc sống tốt đẹp nhất của bạn

Trăng tròn ở cung Bảo Bình là thời điểm của những cảm xúc thăng hoa và nhận thức cao độ. Đây là thời gian để lưu tâm đến những suy nghĩ và cảm xúc của bạn, đồng thời nhận thức được sức mạnh của những ý định của bạn. Đây là thời gian để lưu tâm đến hành động của bạn và ý thức về năng lượng mà bạn đang đưa ra thế giới. ĐọC Thêm