Bình Tĩnh-Catalog

Đừng ngạc nhiên nếu Đức Chúa Trời loại bỏ mọi người khỏi cuộc sống của bạn khi bạn cầu xin sự chữa lành

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương và nhân từ, Ngài mong muốn chữa lành và phục hồi cuộc sống của chúng ta. Ngài cũng là Đức Chúa Trời của công lý và lẽ phải, và Ngài sẽ không để chúng ta ở trong tình trạng không có lợi cho mình. Khi chúng ta cầu xin sự chữa lành, Chúa có thể loại bỏ người khác khỏi cuộc sống của chúng ta để mang chúng ta đến gần Ngài hơn và giúp chúng ta tìm thấy sự bình an và niềm vui mà Ngài mong muốn cho chúng ta. ĐọC Thêm

Nghệ thuật buông bỏ và bước tiếp

Bước đầu tiên trong quá trình buông bỏ và bước tiếp là chấp nhận rằng hoàn cảnh đã thay đổi. Có thể khó chấp nhận rằng điều gì đó đã kết thúc, nhưng điều quan trọng cần nhớ là cuộc sống luôn thay đổi và bạn có thể buông bỏ và tiếp tục. Khi bạn đã chấp nhận hoàn cảnh, đã đến lúc bắt đầu tập trung vào tương lai và những gì bạn muốn làm tiếp theo. ĐọC Thêm

Đừng đổ lỗi cho bản thân về cảm xúc của bạn và cách bạn xử lý chúng

Bước đầu tiên để học cách xử lý cảm xúc mà không đổ lỗi cho bản thân là nhận ra rằng bạn không phải chịu trách nhiệm về chúng. Cảm xúc của bạn là một phần tự nhiên của con người và bạn không thể kiểm soát chúng. Điều quan trọng là phải chấp nhận rằng bạn không thể kiểm soát cảm xúc của mình và bạn có thể cảm thấy bất cứ điều gì bạn đang cảm thấy. ĐọC Thêm