Đây là cách bạn ở trên giường dựa trên kiểu tính cách Myers-Briggs của bạn

nội dung

Kiểu tính cách Myers-Briggs của bạn ảnh hưởng như thế nào đến thói quen trong phòng ngủ của bạnKhám phá xem kiểu tính cách Myers-Briggs của bạn ảnh hưởng như thế nào đến thói quen trong phòng ngủ của bạn và cách bạn có thể sử dụng kiến ​​thức này để cải thiện đời sống tình dục của mình.Myers-Briggs, Kiểu tính cách, Thói quen trong phòng ngủ, Đời sống tình dục

Kiểu tính cách Myers-Briggs của bạn có thể cho bạn biết nhiều điều về bản thân, bao gồm cả cách bạn cư xử trong phòng ngủ. Biết được kiểu Myers-Briggs của mình có thể giúp bạn hiểu được nhu cầu và ham muốn tình dục của chính mình cũng như của đối tác. Dưới đây là cách mỗi loại Myers-Briggs cư xử trong phòng ngủ.

ISTJ (Hướng nội, Cảm nhận, Suy nghĩ, Đánh giá)

ISTJ là những người thực tế và logic, và họ mang cách tiếp cận tương tự này vào phòng ngủ. Họ có tổ chức và có phương pháp, và họ thích lên kế hoạch cho các cuộc gặp gỡ tình dục của mình. Họ cũng rất trung thành và cam kết, và họ coi trọng các mối quan hệ của mình. Họ không ngại thử nghiệm, nhưng họ thích gắn bó với những gì họ biết là hiệu quả.

ISTJ cũng là những người yêu rất chu đáo. Họ giỏi đọc ngôn ngữ cơ thể của đối tác và phản ứng phù hợp. Họ cũng rất hào phóng và cho đi, và họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để làm hài lòng đối tác của mình.

ISFJ (Hướng nội, Cảm nhận, Cảm nhận, Đánh giá)

ISFJ ấm áp và quan tâm, và họ mang thái độ tương tự vào phòng ngủ. Họ rất chú ý và nhạy cảm với nhu cầu của đối tác, và họ sẵn sàng đi xa hơn để đảm bảo đối tác của họ hài lòng. Họ cũng rất trung thành và cam kết, và họ coi trọng các mối quan hệ của mình.

ISFJ cũng rất sáng tạo trong phòng ngủ. Họ không ngại thử nghiệm và thử những điều mới, và họ luôn tìm cách để thêm gia vị cho đời sống tình dục của mình. Họ cũng rất hào phóng và cho đi, và họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để làm hài lòng đối tác của mình.

INFJ (Hướng nội, Trực giác, Cảm tính, Phán xét)

INFJ rất đam mê và mãnh liệt, và họ cũng mang sự mãnh liệt đó vào phòng ngủ. Họ rất sáng tạo và giàu trí tưởng tượng, và họ luôn tìm cách để thêm gia vị cho đời sống tình dục của mình. Họ cũng rất chú ý và nhạy cảm với nhu cầu của đối tác, và họ sẵn sàng đi xa hơn để đảm bảo đối tác của họ hài lòng.

INFJ cũng rất trung thành và cam kết, và họ coi trọng các mối quan hệ của mình. Họ không ngại thử nghiệm, nhưng họ thích gắn bó với những gì họ biết là hiệu quả. Họ cũng rất hào phóng và cho đi, và họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để làm hài lòng đối tác của mình.

INTJ (Hướng nội, Trực giác, Tư duy, Phán đoán)

INTJ là những người phân tích và logic, và họ mang cách tiếp cận tương tự này vào phòng ngủ. Họ có tổ chức và có phương pháp, và họ thích lên kế hoạch cho các cuộc gặp gỡ tình dục của mình. Họ cũng rất sáng tạo và giàu trí tưởng tượng, và họ luôn tìm cách để thêm gia vị cho đời sống tình dục của mình.

INTJ cũng là những người yêu rất chu đáo. Họ giỏi đọc ngôn ngữ cơ thể của đối tác và phản ứng phù hợp. Họ cũng rất hào phóng và cho đi, và họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để làm hài lòng đối tác của mình.

Câu hỏi thường gặp

  • H: Kiểu tính cách Myers-Briggs của tôi ảnh hưởng như thế nào đến thói quen trong phòng ngủ của tôi?
  • Đ: Kiểu tính cách Myers-Briggs của bạn có thể cho bạn biết nhiều điều về bản thân, kể cả cách bạn cư xử trong phòng ngủ. Biết được kiểu Myers-Briggs của mình có thể giúp bạn hiểu được nhu cầu và ham muốn tình dục của chính mình cũng như của đối tác.
  • Q: Một số lời khuyên để cải thiện đời sống tình dục của tôi là gì?
  • A: Một số lời khuyên để cải thiện đời sống tình dục của bạn bao gồm cởi mở và trung thực với đối tác của bạn, thử nghiệm các tư thế và kỹ thuật khác nhau cũng như dành thời gian để khám phá cơ thể của nhau. Ngoài ra, điều quan trọng là phải truyền đạt nhu cầu và mong muốn của bạn cho đối tác của bạn để cả hai bạn đều hài lòng.