Ngày Lễ

120 câu hỏi đố vui về Giáng sinh và câu trả lời

1. Tên của con tuần lộc mà ông già Noel được cho là gì? 2. Tên của bài hát mừng Giáng sinh bắt đầu bằng dòng 'Sắp xếp sảnh đường bằng những cành cây ô rô'?3. Tên của bài hát Giáng sinh truyền thống bắt đầu bằng dòng 'Jingle bells, jingle bells, jingle all the way' là gì?4. Tên của bài hát mừng Giáng sinh bắt đầu bằng dòng 'O đến, tất cả các bạn trung thành'?5. Tên của bài hát mừng Giáng sinh bắt đầu bằng dòng 'Hark! Các thiên thần báo trước hát'?6. Tên của bài hát mừng Giáng sinh bắt đầu bằng dòng 'Niềm vui cho thế giới, Chúa đã đến' là gì?7. Tên của bài hát mừng Giáng sinh bắt đầu bằng dòng 'Đêm yên tĩnh, đêm thánh' là gì?8. Tên của bài hát mừng Giáng sinh bắt đầu bằng dòng 'Noel đầu tiên, thiên thần đã nói' là gì?9. Tên của bài hát mừng Giáng sinh bắt đầu bằng dòng 'Nó đến khi trời sáng lúc nửa đêm'?10. Tên của bài hát mừng Giáng sinh bắt đầu bằng dòng 'Ôi thị trấn nhỏ Bethlehem' là gì? ĐọC Thêm