Sức Khỏe Tinh Thần

Hiểu về lòng tự ái: 11 cụm từ và phản hồi Gaslighting

Gaslighting là một hình thức thao túng tâm lý trong đó kẻ bạo hành cố gắng khiến nạn nhân đặt câu hỏi về thực tế của chính họ. Những kẻ ái kỷ thường sử dụng gaslighting như một cách để kiểm soát và thao túng nạn nhân của họ. Họ có thể sử dụng các cụm từ như “bạn quá nhạy cảm” hoặc “bạn đang phản ứng thái quá” để khiến nạn nhân cảm thấy như cảm xúc và phản ứng của họ là vô giá trị. Họ cũng có thể sử dụng các cụm từ như “bạn thật điên rồ” hoặc “bạn đang tưởng tượng ra mọi thứ” để khiến nạn nhân nghi ngờ nhận thức của chính họ về thực tế. ĐọC Thêm

Khám phá bản chất thực sự của một kẻ ái kỷ ác độc: 5 bài kiểm tra

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về năm bài kiểm tra có thể giúp bạn xác định một người ái kỷ ác tính, dựa trên nghiên cứu. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về cách bảo vệ bạn khỏi sự thao túng của người ái kỷ. ĐọC Thêm