Cơn thịnh nộ tự ái: Điều gì xảy ra khi bạn loại bỏ một kẻ bạo hành?

nội dung

?

Cơn thịnh nộ của lòng tự ái là một phản ứng đối với tổn thương do lòng tự ái, đó là mối đe dọa được nhận thức đối với lòng tự trọng hoặc giá trị bản thân của người tự ái. Đó là một dạng tức giận không tương xứng với hoàn cảnh và thường được kích hoạt bởi mối đe dọa được nhận thức đối với hình ảnh bản thân của người tự ái. Cơn thịnh nộ của người ái kỷ có thể bùng nổ hoặc hung hăng thụ động, và nó thường là kết quả của việc người ái kỷ cảm thấy thiếu kiểm soát.

Cơn thịnh nộ của người ái kỷ: Đây là điều xảy ra khi bạn loại bỏ một người ái kỷ ngược đãi trước

Khi một người tự ái bị loại bỏ, họ có thể trải qua cơn thịnh nộ tự ái. Điều này là do họ cảm thấy rằng họ đã bị sai và cảm giác vượt trội của họ đã bị thách thức. Họ có thể trở nên tức giận và đả kích trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát. Cơn thịnh nộ này có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, bao gồm lạm dụng bằng lời nói và thể chất, thao túng và thậm chí là đe dọa bạo lực.

Cơn thịnh nộ ái kỷ có thể khó nhận ra vì nó thường xuất hiện như một phản ứng đối với một sự coi thường hoặc xúc phạm. Điều quan trọng là phải nhận thức được các dấu hiệu của cơn thịnh nộ ái kỷ để bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi những tổn hại có thể xảy ra. Một số dấu hiệu của cơn thịnh nộ tự ái bao gồm:

 • Sự bùng nổ của sự tức giận
 • Lạm dụng bằng lời nói
 • Thao tác
 • Đe dọa bạo lực
 • Nỗ lực kiểm soát hoặc chi phối
 • Rút lui khỏi các mối quan hệ

Điều quan trọng cần nhớ là cơn thịnh nộ của người ái kỷ là phản ứng trước mối đe dọa được nhận thức đối với hình ảnh bản thân của người ái kỷ. Đó không phải là dấu hiệu của bệnh tâm thần, mà là dấu hiệu cho thấy một người không có khả năng đối phó với mối đe dọa được nhận thức. Điều quan trọng là phải nhận thức được các dấu hiệu của cơn thịnh nộ ái kỷ để bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi những tổn hại có thể xảy ra.

Nếu bạn đang có mối quan hệ với một người ái kỷ, điều quan trọng là phải nhận thức được các dấu hiệu của cơn thịnh nộ ái kỷ và thực hiện các bước để bảo vệ bản thân. Điều quan trọng cần nhớ là cơn thịnh nộ của người ái kỷ là phản ứng trước mối đe dọa được nhận thức đối với hình ảnh bản thân của người ái kỷ. Đó không phải là dấu hiệu của bệnh tâm thần, mà là dấu hiệu cho thấy một người không có khả năng đối phó với mối đe dọa được nhận thức.

Cũng cần nhớ rằng cơn thịnh nộ của người tự ái không phải lúc nào cũng nhắm vào người đã loại bỏ người tự ái. Nó cũng có thể nhắm vào những người khác, chẳng hạn như thành viên gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Điều quan trọng là phải nhận thức được các dấu hiệu của cơn thịnh nộ tự ái để bạn có thể bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi những tổn hại có thể xảy ra.

“Cơn thịnh nộ của lòng tự ái là một phản ứng đối với tổn thương do lòng tự ái, đó là mối đe dọa được nhận thức đối với lòng tự trọng hoặc giá trị bản thân của người tự ái.”Wikipedia

Điều quan trọng cần nhớ là cơn thịnh nộ của người tự ái không phải lúc nào cũng nhắm vào người đã loại bỏ người tự ái. Nó cũng có thể nhắm vào những người khác, chẳng hạn như thành viên gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Điều quan trọng là phải nhận thức được các dấu hiệu của cơn thịnh nộ tự ái để bạn có thể bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi những tổn hại có thể xảy ra.

Nếu bạn đang có mối quan hệ với một người ái kỷ, điều quan trọng là phải nhận thức được các dấu hiệu của cơn thịnh nộ ái kỷ và thực hiện các bước để bảo vệ bản thân. Điều quan trọng cần nhớ là cơn thịnh nộ của người ái kỷ là phản ứng trước mối đe dọa được nhận thức đối với hình ảnh bản thân của người ái kỷ. Đó không phải là dấu hiệu của bệnh tâm thần, mà là dấu hiệu cho thấy một người không có khả năng đối phó với mối đe dọa được nhận thức.

Cũng cần nhớ rằng cơn thịnh nộ của người tự ái không phải lúc nào cũng nhắm vào người đã loại bỏ người tự ái. Nó cũng có thể nhắm vào những người khác, chẳng hạn như thành viên gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Điều quan trọng là phải nhận thức được các dấu hiệu của cơn thịnh nộ tự ái để bạn có thể bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi những tổn hại có thể xảy ra.

Câu hỏi thường gặp

 • cơn thịnh nộ tự ái là gì?
  Cơn thịnh nộ của lòng tự ái là một phản ứng đối với tổn thương do lòng tự ái, đó là mối đe dọa được nhận thức đối với lòng tự trọng hoặc giá trị bản thân của người tự ái. Đó là một dạng tức giận không tương xứng với hoàn cảnh và thường được kích hoạt bởi mối đe dọa được nhận thức đối với hình ảnh bản thân của người tự ái.
 • Các dấu hiệu của cơn thịnh nộ tự ái là gì?
  Các dấu hiệu của cơn thịnh nộ ái kỷ bao gồm sự tức giận bộc phát, lạm dụng bằng lời nói, thao túng, đe dọa bạo lực, cố gắng kiểm soát hoặc thống trị và rút lui khỏi các mối quan hệ.
 • Tôi nên làm gì nếu đang có mối quan hệ với một người ái kỷ?
  Nếu bạn đang có mối quan hệ với một người ái kỷ, điều quan trọng là phải nhận thức được các dấu hiệu của cơn thịnh nộ ái kỷ và thực hiện các bước để bảo vệ bản thân. Cũng cần nhớ rằng cơn thịnh nộ của người tự ái không phải lúc nào cũng nhắm vào người đã loại bỏ người tự ái. Nó cũng có thể nhắm vào những người khác, chẳng hạn như thành viên gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp.