Sự riêng tư

Tại EcoZero (ez-afghanistan.de), chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ và giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép.

Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL khi thu thập hoặc truyền dữ liệu nhạy cảm như thông tin thẻ tín dụng. Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ của mình và không bao giờ bán thông tin đó cho bên thứ ba.

Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường an toàn cho tất cả người dùng trang web của chúng tôi bằng cách thường xuyên giám sát hệ thống của chúng tôi để biết các lỗ hổng và các cuộc tấn công có thể xảy ra, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo mật để duy trì mức độ bảo vệ cao chống lại bất kỳ hình thức mất mát hoặc lạm dụng dữ liệu nào.

Khi bạn gửi thông tin cá nhân, thông tin đó sẽ được bảo mật trên các máy chủ của chúng tôi đặt tại một cơ sở được kiểm soát sử dụng bảo vệ tường lửa theo tiêu chuẩn ngành cũng như các công nghệ bảo mật tiên tiến khác được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu.

Chúng tôi sử dụng cookie trên một số trang nhất định của Trang web vì nhiều lý do bao gồm theo dõi các mẫu và tùy chọn sử dụng trang web để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn với nội dung phù hợp hơn trong tương lai. Bạn có thể chọn không chấp nhận cookie bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt web của mình; tuy nhiên, một số phần của trang web này có thể không hoạt động bình thường nếu bạn làm như vậy.

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách này hoặc muốn biết thêm chi tiết về cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@ez-afghanistan.de