Punching Up và các quy tắc hài kịch

nội dung

Hài kịch là một loại hình nghệ thuật đã tồn tại hàng thế kỷ. Đó là một cách để làm cho mọi người cười và thể hiện ý tưởng một cách hài hước. Nhưng có những quy tắc nhất định phải được tuân theo khi nói đến hài kịch. Một trong những quy tắc quan trọng nhất là khái niệm 'đấm lên'. Điều này có nghĩa là những trò đùa nên nhắm vào những người có quyền lực chứ không phải những người kém quyền lực hơn.

Tosh.0/Hài Trung

Cú đấm rất quan trọng vì nó cho phép các diễn viên hài pha trò về những người có quyền lực mà không gây hại cho những người kém quyền lực hơn. Nó cũng cho phép các diễn viên hài pha trò có ý nghĩa hơn và kích thích tư duy hơn. Đấm lên là một cách để thách thức hiện trạng và khiến mọi người suy nghĩ về thế giới xung quanh họ.

Khi nói đến hài kịch, bối cảnh cũng rất quan trọng. Truyện cười hài hước trong bối cảnh này có thể không hài hước trong bối cảnh khác. Ví dụ, một câu chuyện cười về một chính trị gia có thể hài hước trong bối cảnh này nhưng lại không hài hước trong bối cảnh khác. Điều quan trọng là phải xem xét bối cảnh diễn ra trò đùa và đảm bảo rằng nó phù hợp với khán giả.

Điều quan trọng là phải xem xét khán giả khi pha trò. Những trò đùa quá xúc phạm hoặc quá thô tục có thể không phù hợp với một số đối tượng nhất định. Điều quan trọng là phải xem xét độ tuổi, giới tính và nền tảng văn hóa của khán giả khi pha trò.

Cuối cùng, điều quan trọng cần nhớ là hài kịch là chủ quan. Điều mà một người thấy buồn cười có thể không buồn cười với người khác. Điều quan trọng là phải nhận thức được điều này và tôn trọng ý kiến ​​của người khác. Cũng cần nhớ rằng hài kịch là để thưởng thức chứ không phải để quá coi trọng.

“Hài kịch là một ngành kinh doanh nghiêm túc. Nó không chỉ là làm cho mọi người cười, mà còn là khiến họ phải suy nghĩ.” - Robin Williams

Đột phá và xem xét bối cảnh và khán giả là những quy tắc quan trọng cần tuân theo khi nói đến hài kịch. Những quy tắc này có thể giúp các diễn viên hài tạo ra những câu chuyện cười có ý nghĩa và kích thích tư duy, đồng thời tôn trọng ý kiến ​​của người khác. Bằng cách tuân theo các quy tắc này, các diễn viên hài có thể tạo ra những câu chuyện cười vừa hài hước vừa ý nghĩa.

Để biết thêm thông tin về hài kịch và các quy tắc của hài kịch, hãy xem Wikipediareddit .

Câu hỏi thường gặp

  • Đấm lên là gì?
  • Punching up là một khái niệm trong hài kịch có nghĩa là những trò đùa nên nhắm vào những người có quyền lực chứ không phải những người kém quyền lực hơn.

  • Tại sao bối cảnh quan trọng trong hài kịch?
  • Bối cảnh rất quan trọng trong hài kịch vì những câu chuyện cười hài hước trong bối cảnh này có thể không hài hước trong bối cảnh khác. Điều quan trọng là phải xem xét bối cảnh diễn ra trò đùa và đảm bảo rằng nó phù hợp với khán giả.

  • Những quy tắc nào khác nên được tuân theo khi nói đến hài kịch?
  • Điều quan trọng là phải cân nhắc đến khán giả khi pha trò và tôn trọng ý kiến ​​của người khác. Cũng cần nhớ rằng hài kịch mang tính chủ quan và nó nhằm mục đích thưởng thức chứ không phải để quá coi trọng.